MWU型强力可調多軸器外型尺寸 - 无锡速能机械9号彩票
 MWU型强力可調多軸器外型尺寸
 
詳細說明 
MWU圓形可調式多軸器外形尺寸:
A
B
C
D
φ65
(MT2)
φ95
(MT3)
φ90
(MT4)
ER11
ER16
ER20
ER25
C9
C12
MWU110
72
82
111
225
/
/
103
123
/
/
φ288
MWU165
φ350
MWU200
φ396
MWU250
φ430
MWU300
φ490
 
MWU方形可調式多軸器外形尺寸:
A
B
C
D
φ65
(MT2)
φ95
(MT3)
φ90
(MT4)
ER11
ER20
ER25
C9
C12
MWU100X165
72
82
111
225
/
103
123
/
/
342X288
MWU120X200
390X302
MWU120X300
490X304
 
 
 
 
 
 
苹果彩票免费计划 金丰彩票平台 9号彩票充值中心 9号彩票 9号彩票 金丰彩票网 微购彩票聊天室 微购彩票注册 热购彩票 微购彩票